Mimořádný Velikonoční varhanní koncert MHF České doteky hudby

 

Koncert zrušen

 

7. 4. 2020 – úterý, 19.00

Mladá Boleslav - KOSTEL NA NEBEVZETÍ PANNY MARIE

 

Aleš Bárta - varhany

Jakub Hrubý - zpěv

Jan Thuri . hoboj

A. Dvořák: BIBLICKÉ PÍSNĚ op. 99 (výběr)

F. X. Thuri: EKLOGA MATUTINA

J. Strejc: SONATA I.

Dramaturgie: Miroslav Matějka

 

 

zpátky nahoru