KOUPIT VSTUPENKU

Slavnostní koncert při příležitosti předsednictví ČR skupiny zemí V4

Hudba středoevropského regionu zemí V4

 

16.12.2019 – pondělí -  19.00

Pražský hrad – Španělský sál

 

Koncert k výročí 30 let demokracie a svobody a 15 let členství ČR v EU

Spolupořadatelé: Ministerstvo zahraničních věcí, Správa Pražského hradu

 

Koná se za podpory Visegradského fondu.

 

JANÁČKOVA FILHARMONIE OSTRAVA (ČR)

MARIA WLOSZCZOWSKA – housle (Polsko)

GUSTÁV BELÁČEK– baryton (Slovensko) 

ZSOLT HAMAR – dirigent (Maďarsko)

MAREK VAŠUT – moderátor

 

Slavnostní koncert nabídne díla autorů středoevropského regionu v podání špičkových interpretů téže oblasti. Těžištěm budou proslulé meditativní Dvořákovy Biblické písně v podání slovenského pěvce Gustáva Beláčka, slavný Wieniavského koncert zahraje polská houslová hvězda Maria Wloszczowská. Večer orámují dvě strhující orchestrální skladby, Dvořákův Karneval a Lisztův Prometheus, v podání Janáčkovy filharmonie pod taktovkou uznávaného dirigenta Zsolta Hamara.


Antonín Dvořák (1841-1904):

Karneval. Předehra  op. 92

 

Henryk Wieniawski (1835-1880): 

Koncert pro housle a orchestr č.2 d moll op.22

 1. Allegro moderato
 2. Romance. Andante non troppo
 3. Allegro con fuoco. Allegro moderato a la Zingara

 

Antonín Dvořák (1841-1904): 

Biblické písně op. 99 - cyklus deseti zpěvů z Knihy žalmů v překladu Bible Kralické (instrumentace Jarmil Burghauser a Jan Hanuš) 

 1. Oblak a mrákota jest vůkol něho 
 2. Skrýše má a pavéza má Ty jsi
 3. Slyš, ó Bože! Slyš modlitbu mou
 4. Hospodin jest můj pastýř
 5. Bože! Bože! Píseň novou
 6. Slyš, ó Bože, volání mé
 7. Při řekách babylónských
 8. Popatřiž na mne
 9. Pozdvihuj očí svých k horám
 10. Zpívejte Hospodinu píseň novou

 

Ferenc Liszt  (1811-1866):

Prometheus. Symfonická báseň č.5

 

Spolupořadatelé:

 

Partneři koncertu:

zpátky nahoru