ZUZANA LAPČÍKOVÁ –„MARIJA PANNA PŘEČISTÁ“

PÍSNĚ ADVENTU A VÁNOC z MORAVY

Koncert k 350. výročí úmrtí Jana Ámose Komenského

 

Zazní písně z „Kancyonálu“ bratrské „Knihy žalmů a písní duchovních“ Jana Ámose Komenského (1592-1670) vydaného v Amsterdamu 1659. V Čechách vydán až Antonínem Škarkou v Praze 1952.

 

20. 12. 2020 – neděle, 19.00

Kostel sv. Šimona a Judy

 

 

ZUZANA LAPČÍKOVÁ QUINTET:

  • ZUZNA LAPČÍKOVÁ – zpěv, cimbál
  • JAN FEČO – saxofon
  • JAKUB TÖKÖLY – piano
  • JOSEF FEČO – kontrabas
  • OTTO HEJNIC – bicí

HOST: EMIL VIKLICKÝ – klavír

 

Poslední adventní neděle s vánočními písněmi a koledami z nepřeberné studnice moravských lidových písní zaznamenaných v historických zpěvnících či Komenského Kancionálu. Původ některých písní je zahalen tajemstvím, jiné vytvořila Zuzana Lapčíková. Krásný vánoční čas plný očekávání, ozvláštněný společným projektem zpěvačky Z. Lapčíkové a klavíristy Emila Viklického.


1. Kyrie Eleison

2. Co se této noci stalo

3. Co sa stalo, přihodilo

4. Byla lúčka zelená

5. Gloria In Excelsis Deo

6. Už je zima, mráz

7. Pásli ovce pastýři

8. Nejsou tuto Valaši?

9. Raduj se všecko stvoření

10. Jak překrásné slunéčko

11. Moc Boží divná

12. Prorokovali proroci

13. Kriste, synu přemilý

14. Vítej, Jezu Kriste

15. Zavítej k nám, dítě malé

16. Ej, panenka

17. Toto dítě radostné

18. Z nebe jest vyšel Archanděl Pán

 

Dramaturgie: Miroslav Matějka

 

 
zpátky nahoru