KOUPIT VSTUPENKU

VÁNOČNÍ ORCHESTRÁLNÍ KONCERT A KLARINETOVÉ SOIRÉE

Koncert k nadcházejícímu 100. výročí narození Otmara Máchy

Pod záštitou Jeho exelence Velvyslance Švýcarské konfederace Dominika Furlglera

 

 

 

22. 12. 2021 - středa, 19.00

Klášter sv. Anežky České – Kostel sv. Františka

 

 

WENZEL GRUND  – KLARINET (CH) 

CLAUDE VILLARET – DIRIGENT (CH)

FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ

 

 

 

 

Koncertní klarinetová literatura, kterou i mnozí hudebně vzdělaní lidé vyme­zují jmény Stamic -Kramář -Mozart, čítá v období předklasickém a klasic­kém, zhruba v době 1730-1830 podle dosavadních zjištění přes 200 skladeb, z nichž téměř polovina připadá skladatelům prokazatelně českého původu. Zvláštní obliba klarinetu v této době přinesla expanzi jeho orchestrálního i sólového využití. Skvosty jeho a jeho altové odrůdy, basetového rohu, v českých zemích je dále doložena velkým množstvím komorních děl s klarinety, zachovaných v čes­kých archivech.Dílo Otmara Máchy představuje jedno z jeho pozdních vrcholných děl klarinetové literatury.

 


Ludwig van Beethoven (1770-1827): Coriolan, předehra op. 62 (1807)

Jan Václav Stamic (1717-1757): Koncert B dur pro klarinet a symčce

Allegro

Adagio

Poco presto

 

-----přestávka------

 

Otmar Mácha (1922-2006):  Rapsodie pro klarinet a orchestr

W.A.Mozart (1756-1791):  Symfonie  č.33 B dur, K.319 Allegro assai

Andante moderato

Menuetto

Allegro asai

 
zpátky nahoru