Jiří Teml – hudební skladatel, redaktor

Jak hodnotíte záměr festivalu, že již 3 roky část programu zaměřuje na koncerty z hudební pokladnice klasické hudby velikánů zemí V4?
V čem je podle Vás největší přínos, že je jej interpretují umělci a orchestry výhradně ze zemí Polska, Slovenska, Maďarska a Česka? 
Jak hodnotíte nelehký dramaturgický úkol, vytvořit dramaturgii tak, aby byla nosná a obsahovala programovou a interpretační účast všech zvolených zemí?   

Záměr festivalu České doteky hudby, jehož programové zaměření věnuje pozornost klasické hudbě tvůrčích osobností ze zemí V 4, pokládám za velmi významný a přínosný. Toto geografické sdružení mělo, jak v historii, tak v současnosti k sobě velmi blízko, jak hospodářsky, tak v oblasti kultury. A tento festival tak přispívá k vzájemnému sbližování a poznávání kulturních hodnot těchto zemí.

Napsané dílo B. Bartóka jak a v čem profiluje umění hry na violu, aby interpret dostatečně co nejlépe ukázali široké výrazové spektrum dovedností? 

Concerto doppio jsem psal na objednávku švýcarského hudebního festivalu, jehož zadání bylo charakterizováno číslovkou 2. Proto dvojkoncert o dvou větách s dvěma obsahovými rovinami. (Concerto serio, Concerto buffo) Skladba poskytuje interpretům dostatek prostoru pro demonstraci virtuozity, artikulační dovednosti i tlumočení kontrastního obsahu. První část dvojkoncertu je naplněna vážným obsahem a pracuje i s inspiracemi českého folkloru.  V části druhé je v souladu s názvem obsažena humorná, veselá nota, která vrcholí v kadenci před závěrem, ve které oba interpreti vytvářejí veselou scénku.

Zesnulý profesor Václav Riedlbauch připravil tuto dramaturgii ke svému uvedení na festivalu. V čem uvedení díla v kontextu ostatních děl považujete za originální a nosné?

Za mimořádnou ztrátu pro českou kulturu povařuji úmrtí (odchod) profesora Václava Riedlbaucha, jehož koncepční uvažování, organizační schopnosti, pedagogickou činnost, soustavná pomoc soudobé hudbě, vzácné charakterové vlastnosti jakož i jeho tvůrčí odkaz jsou nenahraditelné. 

zpátky nahoru