Prof. Jiří Hlaváč – klarinetista, hudební organizátor a popularizátor, ředitel Nadace Bohuslava Martinů, bývalý děkan HAMU

 

Jak hodnotíte záměr festivalu, že již 3 roky část programu zaměřuje na koncerty z hudební pokladnice klasické hudby velikánů zemí V4?
V čem je podle Vás největší přínos, že je jej interpretují umělci a orchestry výhradně ze zemí Polska, Slovenska, Maďarska a Česka? 
Jak hodnotíte nelehký dramaturgický úkol, vytvořit dramaturgii tak, aby byla nosná a obsahovala programovou a interpretační účast všech zvolených zemí?   

 

Velká kulturně historická tradice čtveřice uvedených zemí je zárukou i pro naši přítomnost. Každé srovnání přináší nový pohled a možnou analýzu. Jak to řešíme my a jak jsme přitom úspěšní. Z onoho srovnání vyjde mnohdy řady nových podnětů, impulzů a možností. A zase možný zrod nové tradice.

 

Napsané dílo B. Bartóka jak a v čem profiluje umění hry na violu, aby interpret dostatečně co nejlépe ukázali široké výrazové spektrum dovedností? 

 

Klarinet je multižánrovým nástrojem a v hudbě dvacátého století se to potvrdilo nejen v hudbě klasické, ale i taneční, jazzové, populární, či rockové. Z těchto možností se zrodily i nové požadavky na hráčskou všestrannost a přizpůsobivost. V nových skladbách se toto všechno od interpretů už očekává a vyžaduje.

 

3/ Jiří Teml se zařadil mezi české autory, kteří vnímají naši hudbu jako programově pevnou součást evropského kontextu. Umí přitom, ale zachovat její typické znaky v melodice a lehkosti a nabídnout osobnostní originalitu humoru a posluchačské zábavnosti.

zpátky nahoru