Vážené dámy, vážení pánové, vzácní hosté,

            vznik Československa máme neoddělitelně spjat s 28. říjnem 1918. Dějiny ale neprobíhají jen v konkrétním okamžiku, nejsou koncentrovány do jedné události. Vždy něco předchází a následuje. A tomu bychom také měli věnovat pozornost. Není tedy skutečností, že ihned 28. října 1918 vzniklo Československo, jak ho známe z prvorepublikových map. Bylo nutno ještě postoupit několik zápasů, aby se republika ve svém celku zrodila.

            Slavnostní a mimořádný koncert, který je věnován stému výročí naší samostatnosti, zároveň odkazuje na 125. výročí světové premiéry symfonie č. 9 skladatele Antonína Dvořáka, která se uskutečnila 16. prosince 1893 v Carnegie Hall v New Yorku. A právě 16. prosinec odkazuje na složitost dějinných událostí po 28. říjnu 1918. Teprve 16. prosince 1918 vstoupilo české vojsko do starobylého přemyslovského města Znojma a republika zde konečně převzala správu. Koncert tedy svým datem konání odkazuje přímo na události spjaté se vznikem nového státu československého.

            Budu velmi rád, když se při poslechu nádherných tónů krátce zamyslíte nad poselstvím našich předků, kteří přispěli měrou velkou ke vzniku republiky. Svoboda, demokracie, láska k vlasti a lidem, kteří ji obývají, to jsou kategorie, které by i pro nás všechny, navzdory této hektické době, měly být kotvou, vodítkem a nepřekročitelnými zásadami.

            Přeji vám všem krásný kulturní zážitek v centru české státnosti a duchovní síly, sídle českých knížat a králů, československých a českých prezidentů, na Pražském hradě.

Ing. Miloš Zeman, prezident České republiky

zpátky nahoru