Slavnostní zahajovací koncert - Koncert k výročí narození L. van Beethovena

Už nastal ten okamžik. S očekáváním a napětím jsem si pustil přímý přenos slavnostního zahajovacímu koncertu MHF České doteky hudby. Tak jako je dnes všechno „jinak“, člověk samozřejmě klade vedle sebe loňský a všechny další předchozí zážitky v těch nádherných historických prostorách, zážitky hudebních setkání, ale také společenskou rovinu, jíž tyto hudební události jsou, a to vše v zrcadle dnešní reality ještě více vystoupí z paměti. Na druhé straně se pokouší alespoň poněkud odsunout předsudek jednoznačnosti autentické přítomnosti, odvíjející se „tady a teď“ a nalézat pozitiva v tom, co máme sklon vnímat jako odvozené. Jakkoli zde může vyskočit apriorní námitka o „konzervě“, vrátím ji přesvědčením o tom, že i live stream přenáší přece jen to, co se autenticky děje, co není vytvořeno uměle a prvotně probíhá v reálném čase a prostoru, a že záleží také na kvalitě přenosu. Řeknu si, že třeba dnešní možnosti zachycení kamerou obecně umožňují dokonce mnohdy něco víc, než přirozené lidské možnosti (horské masívy snímané ultralighty nebo drony, a může to tak být i u hudebních záznamů), ale ovšem – předbíhám, neboť zahajovací koncert byl prezentován jako audio, zatímco teprve ony další večery budou přenášeny v obou složkách.

Ta krátká úvaha je nicméně nejspíš nutná, protože za ní je skutečnost, že to je poprvé, co se k posluchačům festival dostává v této podobě, a znamená to samozřejmě spousta nezbytné speciální přípravy, práce, úsilí (už ani nemluvě o tom předchozím, aby se festival vůbec mohl uskutečnit). Posluchači ovšem tato realita – už od jara, kdy se podstatná část kultury překlopila tímto směrem – není neznámá, s trochou nutné vstřícnosti mohl „jít na koncert“ svých oblíbených umělců, dokonce i více po celé Evropě či ještě dále, konkrétně – ve vztahu k zahajovacímu koncertu, ale i festivalu v jeho konceptu – poslechnout si nahrávky a streamovaná vystoupení celého díla L. van Beethovena. A i tento večer tu byla „konkurence“, byť staršího záznamu Beethovenova klavírního koncertu z Rudolfina v podání Nora Leifa Ove Andsnese a Mahlerova komorního orchestru. A ovšem – je tu celá řada dalších živých přenosů takřka každý den, jak se o nich můžeme přesvědčit třeba nahlédnutím na stránky Klasikaplus.cz, která rovněž informovala o letošním ročníku Českých doteků hudby (mj. také o tom, že lednové koncerty 2. – 6. 1. 2021 se uskuteční v náhradních zářijových a říjnových termínech), stejně jako – od svého založení – tak pravidelně činí.

Informace o koncertech s příslušnými linky jsou samozřejmě k dispozici na webové prezentaci festivalu či na Facebooku. Samotné vysílání nebylo pouze audio, bylo doplněno grafickou složkou, tedy samotnou grafikou, jak ji známe z řečených internetových stránek, ze „skládačky“ (protože klasický tištěný výpravný katalog, na jaký jsou posluchači zvyklí, se samozřejmě nepořizoval), portréty účinkujících, tedy Smetanova tria, Jana Talicha a PKF – Praque Philharmonia či dokumenty jako jsou udělené záštity koncertu. Samotný zvuk přenosu, jak jsme ho mohli poslouchat a jak je zachován i posléze, zachycuje autenticitu prostoru, který samozřejmě nemá kvalitu studia, například je zřejmý poměrný výrazný dozvuk, nicméně naopak má autentické kouzlo, jako bychom se vrátili do starých časů (třeba je zaznamenán přesun klavíru apod.), přičemž je zprostředkována dynamika a spontánnost živého koncertu. Zkrátka, jak řečeno, leccos je „jinak“ a právě to má svou originální hodnotu. Umím si představit, že si tu krásnou muziku pustil/pustí někdo v nějaké hodně zapadlé vesničce (jsou dnes vůbec ještě takové?), kdo by se do Prahy obtížně dostával. 

Jan K. Čeliš

zpátky nahoru