29. 12. 2016 – Velké virtuózní koncerty


České doteky hudby 2016

Klementinum – Zrcadlová kaple, 29. prosince 2016

Virtuosi Pragenses
Julie Svěcená – housle
Markéta Vokáčová – housle
Jitka Navrátilová – cembalo
Andjela Bratić (Srbsko) – flétna
Claudi Arimany (Španělsko) – flétna
Christoph Hartmann (Německo) – hoboj

V tomto titulu letošního MHF České doteky hudby došlo k absolutnímu souladu mezi místem konání koncertu a skladbami v něm provedenými. Zrcadlová kaple Klementina je nádherný barokní prostor, jehož vznik je datován léty  1722–1726. Skladatelé, jejichž díla zde zazněla, žili v letech 1684–1750 (Alessandro Marcello), 1678–1741 (Antonio Vivaldi), 1685–1750 (Johann Sebastian Bach) a 1697–1773 (Johann Joachim Quantz). A samozřejmě podoba provedení významnými sólisty tomu rovněž odpovídá. Flétnisté ze Srbska a Španělska, hobojista z Německa a konečně naše houslistky (obě jsou dámy), stejně jako cembalistka, to je vlastně rovněž tak trochu Evropa, jak byla za časů, kdy se tato hudba hrála, vnímána.

Komorní orchestr založený v roce 1970 českým houslovým virtuózem Liborem Hlaváčkem vystoupil na letošním festivalu ČDH vlastně dvakrát – poprvé to bylo na Koncertu k 225. výročí úmrtí W. A. Mozarta 26. prosince ve Smetanově síni Obecního domu s repertoárem z díla tohoto velikána a sólisty Jekatěrinou Monisovou (Rusko, soprán) a Kateřinou Javůrkovou (lesní roh), podruhé pak tento, v Zrcadlové kapli Klementina. Díla zmíněných autorů zazněla v nastudování a pod vedením uměleckého vedoucího a koncertního mistra Milana Lajčíka.

Julie Svěcená, dcera předního českého houslisty Jaroslava Svěceného, vystupovala už s tímto pražským komorním souborem v červenci

t. r. na 13. ročníku festivalu Tóny Chodovské tvrze, který její otec založil. Houslistka, která již jako šestnáctiletá studentka zvítězila v soutěži Concertino Praga 2010 a v současnosti, je studentkou na londýnské Královské akademii hudby, debutovala v roce 2014 na Pražském jaru. Natočila CD „Julie“ (2010) s díly J. Brahmse, P. de Sarasate, M. Ravela, O. Ševčíka, F. Ondříčka a E. Ysaye. Claudi Arimany vystoupil jako sólista dva dny zpět se Severočeskou filharmonií Teplice pod taktovkou Gudni A. Emilssona a dalšími sólisty 27. prosince v Smetanově síni Obecního domu.

V magickém prostoru Zrcadlové kaple se během večera vystřídalo (a v různých kombinacích i na jeviště vrátilo) několik dalších sólistů. Ve Vivaldiho Koncertu a moll pro dvoje housle, smyčce a continuo op. 3 č. 8 RK 522, druhé skladbě v programu, vystoupila s Julií Svěcenou Markéta Vokáčová, vítězka Houslové akademie Václava Hudečka v roce 2012,  známá též ze souboru Kalliopé Trio Prague (plus Alena Grešlová - klavír a Jan Zemen – violoncello), založeného na pražské HAMU 2011 a úspěšného na mezinárodní hudební scéně. Interpretem té první skladby, Koncertu d moll pro hoboj, smyčce a continuo op. 1 SF 935 italského šlechtice, básníka, právníka, skladatele a filozofa Alessandra Marcella, byl Christoph Hartmann, významný sólista a pedagog v tomto oboru ve Stuttgartu a později v Berlíně, který se zasloužil o znovuobjevení skladeb hobojového virtuóza Antonia Pasculliho. Jako perličku (ale je to opravdu tak) můžeme vnímat skutečnost, že Hartmann provozuje s Maikem Kressem obchod s jízdními koly, pro který vytvořil obchodní značku se jménem právě tohoto skladatele (Pasculli).

Publikum ocenilo i výkon další sólistky, cembalistky Jitky Navrátilové, která zazářila pregnantní artikulací a technickou vytříbeností. Navrátilová patří do české školy Zuzany Růžičkové, je uměleckou vedoucí souboru Lyra da Camerata. Od roku 1995 spolupracuje s Jaroslavem Svěceným (ten se mimochodem přišel na koncert podívat).

Vadou na kráse večera byl výkon druhé flétnistky Andjely Bratić. Andjela Bratić je významná srbská flétnistka mladé generace, jako sólistka hostovala snad ve všech zemích Evropy i mimo ni, spolupracovala s řadou významných orchestrů, organizuje mistrovské kurzy v několika zemích. Na koncertu v pražské Zrcadlové kapli nicméně nebylo možné přehlédnout nikoli nepodstatné nedostatky v intonaci ve skladbách, v nichž vystoupila (oba Braniborské koncerty). Je zřejmé, že v podmínkách barokní kaple (teplota, pro interprety navíc ne zvláště ideální světelné podmínky) není jednoduché předstoupit před publikum, ale profesionál by měl dokázat se s obtížemi tohoto druhu vyrovnat.

Skvělou tečkou večera bylo vystoupení Claudi Arimanyho a Christopha Hartmanna v závěrečném Koncertu g moll pro flétnu, hoboj, smyčce a continuo QV 6:8a o něco mladšího současníka Georga Friedricha Telemanna Johanna Joachima Quantze. V průzračné pozdně barokní muzice zazářili nejen sólisté, ale i komorní soubor, který ovšem podal přesvědčivý výkon během celého večera.

Koncert tak byl posledním z oné části MHF České doteky hudby před přelomem starého a nového roku, pro nějž jsou připraveny ještě čtyři večery.

 

Jan K. Čeliš / prosinec 2016

 

Psáno pro České doteky hudby / Čtení o koncertech ČDH

zpátky nahoru