KONCEPCE MEZINÁRODNÍHO HUDEBNÍHO FESTIVALU ČESKÉ DOTEKY HUDBY

Mezinárodní hudební festival České doteky hudby je národním festivalem klasické hudby a patří mezi 7 nejrozsáhlejších festivalů klasické hudby v ČR. Jeho cílem je nabídnout recepci vrcholných repertoárových děl v orchestrální, komorní, případně populární hudbě v žánru crossover. Osou programové koncepce jsou tyto priority:

 • Rozvoj české interpretační tradice a české skladatelské školy – její uvádění tvoří přibližně polovinu festivalového programu  
 • Projekt „Hudba středoevropského regionu“ zemí V4 ve shodě s dlouhodobým směřováním zahraničně kulturně politických vazeb ČR

Trvalým dramaturgickým záměrem je také:

 • Vyhledávání běžně neuváděných titulů a uvádění děl českých skladatelů druhé pol. 20. století a soudobé hudby, coby pokračovatelů české skladatelské školy navazující na zakladatelské osobnosti české moderní hudby – Leoše Janáčka, Bohuslava Martinů, Josefa Suka a Vítězslava Nováka.
 • Pravidelné vytváření příležitostí k prezentaci mladé generace (do 35 let) interpretů - laureátů s již renomovanými a děl současných tvůrců zasazené do historického kontextu včetně světových premiér.
 • Systematicky propojovat kulturu a cestovní ruch, upozorňovat na historii a architekturu prostor, kde se odehrává, jako na nedílnou součást prezentace české resp. pražské kultury.
 • Uvádět pilotní díla světové hudební literatury a při hostování (importu) zahraničních umělců často s nastudováním české hudby, kterou pak co by svou repertoárovou šíří po světě.

Další znaky a aspekty:

 • Festival uvádí pravidelně další speciální série  -   koncert v rámci cyklu hudba Pražského hradu, Ruské hudební klenoty, Koncert pro děti a rodiče, či multižánrové projekty s přesahy do oblasti literatury, filmu, výtvarného umění a architektury. Jako jediný český festival má svůj stejnojmenný festivalový komorní orchestr s uměleckým vedoucím, houslistou Pavlem Fischerem
 • Slavnostní zahajovací koncert se koná na Pražském hradě ve výroční den narození Ludwiga van Beethovena 16. 12. a závěrečný koncert 6. 1. v zásadní den české státnosti, v den podpisu Tříkrálové deklarace v Obecním domě.
 • Festival každoročně navštíví více jak 12 000 návštěvníků
 • Systematicky propojuje kulturu a cestovní ruch, upozorňuje na historii a architekturu prostor, ve kterých se jednotlivé koncerty konají, jako na nedílnou součást prezentace pražské kultury. Také proto je pro Prahu jedním z nejvýznamnějších v oblasti klasické hudby.
 • Dlouholetým dramaturgem festivalu byl prof. Václav Riedlbauch, ředitelem je od začátku historie festivalu Miroslav Matějka, osobnosti, které se trvale angažovaly ve prospěch české klasické hudby. 
 • Mezinárodní hudební festival České doteky hudby je členem Asociace hudebních festivalů ČR a ta kolektivním členem European Festival Association.
 • Festival je součástí unikátní festivalové infrastruktury ČR a české hudební scény.  Svým nadnárodním a nadregionálním rozměrem a kvalitou překonává většinu městských a regionálních hudebních institucí, v mnohém pak i některé státem zřizované instituce národní. V oblasti živého hudebního umění je nositelem neopominutelných hudebních tradic kulturního dědictví, vrcholného autorského a interpretačního umění. Není pochyb, že jde o festival nadregionálního významu a jenž prokazatelně přispívá svými významnými multiplikačními efekty i k rozvoji ekonomiky a zaměstnanosti.
 • Pravidelnými partnery, podporovateli a spolupořadateli jsou:  Hlavní město Praha, Správa Pražského hradu, Ministerstvo pro místní rozvoj a Czech Tourism, Ministerstvo kultury, Visegrad fund, Městská část Praha 1, Praha 2, Praha 4.
zpátky nahoru