VSTUPENKY - INFORMACE K PRODEJI 

VSTUPENKY ZAKOUPÍTE:

  • Prodejní síť TICKETMASTER
  • Obecní dům: 10.00 – 20.00 hod., náměstí Republiky 1090/5, Praha 1, tel.: +420 222 002 101 - zakoupení vstupenek je možné pouze den před koncertem a v den konání koncertu
  • Kancelář MHF České doteky hudby: Pondělí a Čtvrtek 9.00  – 17.00 hod., Novoměstská radnice, Karlovo náměstí 1/23, 120 00 Praha 2, Tel.: +420 739 433 171, +420 224 947 131

​POŘADATELSKÉ PODMÍNKY

​VSTUPENKY

​Poskytované slevy nelze slučovat.

​Zakoupené vstupenky nelze vyměňovat nebo vracet. K vrácení vstupného dojde pouze v případě zrušení koncertu bez náhrady.

​Za ztracené vstupenky nelze poskytnout náhradu, vyjma abonentních vstupenek. Pořadatel neodpovídá za vstupenky zakoupené mimo oficiální smluvní prodejní místa MHF České doteky hudby.

Změny v programech a účinkujících jsou vyhrazeny a neopravňují k vrácení vstupného. Veškeré změny jsou zveřejňovány na www.ceskedotekyhudby.cz.

Pořadatel je oprávněn požadovat při vstupu do sálu předložení dokladu, na jehož základě byla poskytnuta sleva. Nárok na vrácení vstupného je třeba uplatnit v místě nákupu vstupenky do jednoho měsíce od data akce. Poštovné a balné se nevrací.

Vstupenka platí jen pro uvedený den, hodinu a místo a je platná pouze s kontrolním ústřižkem.

Vstupenka opravňuje k jednomu vstupu na akci, po opuštění místa konání pozbývá platnosti.

Změny v programu, účinkujících a čase koncertů jsou vyhrazeny a neopravňují k vrácení vstupenky.

Prosím, zkontrolujte si údaje na Vaší vstupence, na pozdější reklamace nebude brán ohled.

Padělání vstupenek je trestné!

​VAROVÁNÍ:  MHF České doteky hudby varuje návštěvníky před zakupováním vstupenek přes burzu portálu Viagogo. https://www.viagogo.com Tato společnost je prošetřována Českou obchodní inspekcí, festival s ní nemá žádný smluvní vztah, její nabízení vstupenek je protiprávní. V žádném případě nenakupujte vstupenky u tohoto portálu!

 

​ZVÝHODNĚNÉ VSTUPENKY

​Sleva 50%: ZTP (1 osoba) a ZTP-P (1 osoba + 1 doprovod), senioři (65+), studenti (do 26 let) a děti (do 12 let)

​Slevy není možné uplatnit na vstupné: 2 300 – 2 100 – 1 900 – 1 700 – 1 500 – 1 300 – 1 100 /CZK

 

​PŘÍSTUP NA AKCE FESTIVALU/ OBECNÁ PRAVIDLA​​​

​Po zahájení koncertu ztrácí návštěvník v zájmu zajištění nerušeného zážitku nárok na své místo v sálu a bude uveden na dostupná volná místa pořadatelem, a to výhradně o přestávkách či při potlesku. Děkujeme za pochopení.

​MHF České doteky hudby si vyhrazuje právo poskytnout v mimořádných případech jiné místo ve stejné kategorii než je uvedeno na vstupence.​

Návštěvník představení či koncertu musí respektovat pokyny pořadatelů.

Do prostor, v nichž se koncerty festivalu konají, není dovoleno vnášet magnetofony, filmové kamery, fotoaparáty ani videokamery. Je přísně zakázáno pořizování záznamů zvukových, filmových, fotografických či videozáznamů, a to i pro soukromou potřebu.

Do hlediště je zakázáno vodit nebo vnášet domácí zvířata.

Na koncert festivalu nebude vpuštěn návštěvník, který je nevhodně oblečen a ten, který je zjevně pod vlivem alkoholických nebo psychotropních látek.

V průběhu představení je zakázáno používání mobilních telefonů a kouření.

Návštěvník festivalu je povinen zaujmout své místo v hledišti 10 minut před začátkem koncertu či představení, není-li na vstupence uvedeno jinak. Po zahájení koncertu nebude přístup do hlediště povolen až do oficiální přestávky.

Je-li návštěvníkem koncertu dítě, které narušuje průběh akce, je zákonný zástupce nebo doprovod dítěte povinen po upozornění zástupcem pořadatele okamžitě opustit místo konání koncertu.

zpátky nahoru