Z vašich ohlasů

Dobrý den, chtěla bych vám poděkovat za povznášející zážitek, který jsem prožila 6.1.2020 v Obecním domě – Smetanově síni, kde byl koncert ČESKÝCH DOTEKŮ HUDBY a to Marius Stravinki a Tatiana Samouil  prémiově v Praze. Kéž by takových a podobných koncertů bylo víc! Děkuji a zdravím  

Jana Sedlmajerová

 

О концерте русской музыки в Праге

6 января 2020 г. в пражском Муниципальном доме под патронатом Посольства России в Чехии состоялся заключительный концерт XXI международного фестиваля «Чешские прикосновения музыки».

В приветственном слове директор фестиваля М.Матейка напомнил о глубоких культурных связях между Россией и Чехией. Знаковыми вехами их истории в конце XIX века стали многолетнее пребывание на посту главного дирижера Санкт-петербургского Mariinsky Theatre чешского музыканта Э.Направника, а также творческая дружба великих композиторов П.И.Чайковского и А.Дворжака. М.Матейка подчеркнул важность продолжения традиций российско-чешского сотрудничества в области культуры.

В концерте, посвященном русской музыкальной классике, приняли участие дирижер Мариинского театра М.Стравинский и российская скрипачка Т.Самуил – лауреат престижных международных конкурсов. В исполнении Симфонического оркестра Праги прозвучали произведения А.С.Аренского и П.И.Чайковского, чья Симфония №7 Es-Dur имела чешскую премьеру.

O koncertě ruské hudby v Praze

6 ledna 2020 se v pražském Obecním domě pod záštitou Velvyslanectví Ruské federace v České republice uskutečnil závěrečný koncert XXI. mezinárodního festivalu České Doteky Hudby

Ve své zdravici ředitel festivalu M.Matějka připomněl hluboké kulturní vazby mezi Ruskem a Českem. Významnými milníky jejich dějin se stalo dlouholeté působení ve funkci hlavního dirigenta petrohradského Mariinského divadla českého hudebníka E.Nápravníka a také tvůrčí přátelství velkých skladatelů P.I.Čajkovského a A.Dvořáka. M.Matějka podotkl důležitost pokračování tradice rusko-české spolupráce v oblasti kultury.

Koncertu věnovaného ruské hudební klasice se zúčastnili dirigent Mariinského divadla M.Stravinskij a ruská houslistka Tatiana Samouil- violinist, jež je vítězkou prestižních mezinárodních soutěží. V provedení Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK zazněly skladby A.S.Arenského a P.I.Čajkovského, jehož Symfonie č. 7 Es dur měla českou premiéru.

#koncert #Praha #Rusko #hudba #MariusStravinsky #Dvořák #Čajkovskij #festival #Ceskédotekyhudby #MariinskyTheatre #klasickáhudba #музыка #фестиваль

Посольство России в Чехии

Z facebooku Velvyslanectví Ruské Federace - https://www.facebook.com/AmbRusCz/

 

Děkujeme za možnost užít si klasickou ruskou hudbu

Галина Нетопилова Вакулина

 

zpátky nahoru