VSTUPENKY - INFORMACE K PRODEJI 

 

Covid 19 - Aktuální informace o vstupenkách 

 

VSTUPENKY ZAKOUPÍTE:

​POŘADATELSKÉ PODMÍNKY

​VSTUPENKY

Zakoupené vstupenky nelze vyměňovat nebo vracet.

V případě zrušení akce z důvodů vyšší moci, se navracení vstupenek řídí aktuální legislativou. 

Za ztracené vstupenky nelze poskytnout náhradu. 

Změny v programech a účinkujících jsou vyhrazeny a neopravňují k vrácení vstupného. Veškeré změny jsou zveřejňovány na www.ceskedotekyhudby.cz.

Pořadatel je oprávněn požadovat při vstupu do sálu předložení dokladu, na jehož základě byla poskytnuta sleva. Nárok na vrácení vstupného je třeba uplatnit v místě nákupu vstupenky do jednoho měsíce od data akce. Poštovné a balné se nevrací.

Vstupenka platí jen pro uvedený den, hodinu a místo a je platná pouze s kontrolním ústřižkem.

Vstupenka opravňuje k jednomu vstupu na akci, po opuštění místa konání pozbývá platnosti.

Prosím, zkontrolujte si údaje na Vaší vstupence, na pozdější reklamace nebude brán ohled.

Neoprávněné kopírování nebo prodej vstupenky Vám zamezí ve vstupu na akci. Padělání vstupenek je trestné.

 

 

​ZVÝHODNĚNÉ VSTUPENKY

​Sleva 50%: ZTP (1 osoba) a ZTP-P (1 osoba + 1 doprovod), senioři (65+), studenti (do 26 let) a děti (do 12 let)

Slevy je možné uplatnit na vstupné od cenové kategorie 700 Kč a nižší

 

​PŘÍSTUP NA AKCE FESTIVALU/ OBECNÁ PRAVIDLA​​​

Po zahájení koncertu ztrácí návštěvník v zájmu zajištění nerušeného zážitku nárok na své místo v sálu a bude uveden na dostupná volná místa pořadatelem, a to výhradně o přestávkách či při potlesku. Děkujeme za pochopení.

MHF České doteky hudby si vyhrazuje právo poskytnout v mimořádných případech jiné místo ve stejné kategorii než je uvedeno na vstupence.

Návštěvník představení či koncertu musí respektovat pokyny pořadatelů.

Do prostor, v nichž se koncerty festivalu konají, není dovoleno vnášet magnetofony, filmové kamery, fotoaparáty ani videokamery. Je přísně zakázáno pořizování záznamů zvukových, filmových, fotografických či videozáznamů, a to i pro soukromou potřebu.

Do hlediště je zakázáno vodit nebo vnášet domácí zvířata.

Na koncert festivalu nebude vpuštěn návštěvník, který je nevhodně oblečen a ten, který je zjevně pod vlivem alkoholických nebo psychotropních látek.

V průběhu koncertu je zakázáno používání mobilních telefonů a kouření.

Návštěvník festivalu je povinen zaujmout své místo v hledišti 10 minut před začátkem koncertu či představení, není-li na vstupence uvedeno jinak. Po zahájení koncertu nebude přístup do hlediště povolen až do oficiální přestávky.

Je-li návštěvníkem koncertu dítě, které narušuje průběh akce, je zákonný zástupce nebo doprovod dítěte povinen po upozornění zástupcem pořadatele okamžitě opustit.

zpátky nahoru