16. 12. 2020 - 6. 1. 2021GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ ZA VSTUPENKY DO 5-TI DNÍ V PŘÍPADĚ ZRUŠENÍ KONCERTU Z DŮVODU COVID-19

PROGRAM FESTIVALU A VSTUPENKY

FESTIVALOVÉ AKTUALITY

VYBÍRÁME Z FESTIVALOVÉHO PROGRAMU

ZÁZNAM Z KOCERTU - BEETHOVEN – KLAVÍRNÍ A VIOLONCELLOVÝ

DLOHODOBÁ VIZE A KONCEPCE FESTIVALU
MHF České doteky hudby je národním festivalem klasické hudby. Patří do desítky nejrozsáhlejších festivalů klasické hudby v ČR. Slavnostní zahajovací koncert se koná na Pražském hradě v den narození Ludwiga van Beethovena 16. 12. a závěrečný koncert pak 6. 1. v zásadní den české státnosti, v den podpisu Tříkrálové deklarace v Obecním domě.
Dlouhodobá vize a koncepce:
- Rozvoj české interpretační tradice a české skladatelské školy – její uvádění tvoří přibližně polovinu festivalového programu.

- Prezentaci hudby zemí V4 ve festivalovém programu v rámci projektu "Hudba středoevropského regionu" zemí V4 ve shodě s dlouhodobým směřováním zahraničně kulturně politických vazeb ČR.

- Kladen je zásadní důraz na podporu a uvádění předních regionálních symfonických těles na pražská koncertní pódia
Obsah a cíle, dramaturgický záměr
- Vyhledávání běžně neuváděných titulů a uvádění děl českých skladatelů druhé pol. 20. století a soudobé hudby, coby pokračovatelů české skladatelské školy navazující na zakladatelské osobnosti české moderní hudby – Leoše Janáčka, Bohuslava Martinů, Josefa Suka a Vítězslava Nováka.

- Pravidelné vytváření příležitostí k prezentaci mladé generace (do 35 let) interpretů - laureátů vedle již renomovaných umělců a uvádění děl současných tvůrců zasazené do historického kontextu, včetně pražských a světových premiér.

- Systematické propojení kultury a cestovního ruchu, upozornění na historii a architekturu prostor, ve kterých se jednotlivé koncerty konají, jako na nedílnou součást prezentace pražské kultury a pro Prahu je jedním z nejvýznamnějších v oblasti klasické hudby.

- Uvádění pilotních děl světové hudební literatury a při hostování (importu) zahraničních umělců často s nastudováním české hudby, kterou pak co by svou repertoárovou šíří po světě.

VÍCE O FESTIVALU
ZÁŠTITA NAD FESTIVALEM
Ing. Miloš Zeman – prezident České republiky
Mgr. Radek Vondráček – předseda Poslanecké sněmovny PČR
Ing. Andrej Babiš – předseda Vlády PČR
Josef Středula – předseda ČMKOS
Kardinál Dominik Duka – arcibiskup pražský a primas český
J. E. p. Peter Weiss - velvyslanec Slovenské republiky
Jan Wolf – předseda Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy zastupitelstva Hl. m. Prahy
Mgr. Tomáš Petříček, M.A., Ph.D. – ministr zahraničních věcí ČR
Petr Burgr – 1. místostarosta MČ Praha 1
zpátky nahoru