16. 12. 2018 - 6. 1. 2019

Vstupenky zakoupíte přímo v naší kanceláři každé pondělí a čtvrtek 9.00 - 17.00 hod.

PROGRAM FESTIVALU A VSTUPENKY

FESTIVALOVÉ AKTUALITY

VYBÍRÁME Z FESTIVALOVÉHO PROGRAMU

O FESTIVALU
Mezinárodní hudební Festival České doteky hudby patří mezi 7 nejrozsáhlejších v České republice. Jeho cílem je nabídnout svým návštěvníkům působivé hudební zážitky při poslechu vrcholných repertoárových děl i zajímavých běžně neuváděných titulů. Dramaturgický koncept festivalu tvoří především klasická hudba z oblasti orchestrální, komorní a recitálové tvorby i staré hudby. Populární řada je zastoupena koncerty žánru crossover. Festival uvádí pravidelně speciální programové projekty - exklusivní  koncert v rámci cyklu hudba Pražského hradu, Ruské hudební klenoty, Hudba zemí V4, Koncert pro děti a rodiče, či multižánrové projekty s přesahy do oblasti literatury, filmu, výtvarného umění a architektury.
DRAMATURGIE
Trvalým dramaturgickým záměrem je vyhledávání zajímavých, běžně neuváděných titulů a také zařazování děl českých skladatelů tvořících ve druhé polovině 20. století i tvůrců soudobých, jako pokračovatelů tradice navazující na zakladatelské osobnosti české moderní hudby – Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů. Festival pravidelně vytváří příležitosti k vystoupení mladé generace interpretů a uvádění děl skladatelů do 35 let vedle již renomovaných a proslulých umělců či orchestrů.
Festival každoročně navštíví více jak 12 000 návštěvníků a hl. město Praha jej považuje za jeden z nejvýznamnějších v oblasti klasické hudby pořádaných na jeho území. Festival systematicky propojuje kulturu a cestovní ruch, upozorňuje na historii a architekturu prostor, ve kterých se jednotlivé koncerty konají, jako na nedílnou součást prezentace pražské kultury.
ZÁŠTITA NAD FESTIVALEM
Ing. Miloš Zeman – prezident České republiky
Milan Štěch – předseda Senátu PČR
Mgr. Radek Vondráček – předseda Poslanecké sněmovny PČR
Ing. Klára Dostálová – ministryně pro místní rozvoj České republiky
Kardinál Dominik Duka – arcibiskup pražský a primas český
Petr Dolínek – náměstek primátorky hl. města Prahy
Jan Wolf – radní hlavního města Prahy
Josef Středula – předseda Českomoravské konfederace odborových svazů
Ing. Oldřich Lomecký – starosta Městské části Praha 1
Mgr. Jana Černochová – starostka Městské části Praha 2
zpátky nahoru